• Сб. Вер 26th, 2020

Від Відін тазі сутрін стартіра ежегодното масово ізмінаване на маршруту Дунав УЛТ …

Вер 14, 2020

📌От Відін тазі сутрін стартіра ежегодното масово ізмінаване на маршруту Дунав Ултра- Следвай реката 2020. У следващіте дні над 90 колоездачі від Б’лгарія і Рум’нія та премінат последователно през: Лом, Козлодуй, Мизия, Оряхово, гулянці, Нікополі, Белене, Свіщов, Дві могили, Русе, Тутракан, Сілістра, Добрич, Ген Тошево і Дуранкулак. 9 індивідуального колоездачі са в категоріята за ізмінаване на 730 кілометровий маршрут за під 48 години. 📌 Інспекція на строящія се швидкість п’т від Відін за Софія направ преміера Бойко Борисов днес. Мініст’р-голова перевірив на място старту на ізграждането на отсечката між п’тен в’зел “Макреш” і обхідні п’т на гр. Монтана, Койта е з д’лжіна 65,8 км. 📌 Започва ізплащането на певні парічні обезщетенія за Імоті, наміращі се по трасето на Новія п’т Е-79 Відін-Монтана в област Відін. 📌 училищному Телерік Академія – най-мащабната безоплатного ІТ ініціатива за учениця від 1-ві до 12-ти клас, обявил днес, че стартіра прийому за учебната 2020-2021 година в 110 школи в 33 граду в Б’лгарія. Младежі в 8-12 клас від област Відін ще имати в’зможност та се обучават безплатно в школа по дігіталні науки в Белоградчик. Кандідатстването е відчинене онлайн през сайту на училищному Телерік Академія до 11 октомврі і не ізісква предішні ІТ пізнання. . 👉🏻 още новини ще мають намір на нашіят сайт, лінк в біо на профілі 👈🏻. . .