• 18 Травня, 2022 02:52

трапилася. Заморених від обмеження, сега повече від всякога гледаме к’м следващат …

Січ 4, 2021

🎇 трапилася. Заморених від обмеження, сега повече від всякога гледаме к’м следващата з облекченіе і надія за повече в’зможності та реалізіраме желаніята сі. Без значення дали ПОЗОВУ ПРО ПОРУШЕННЯ УМОВ та срещнем любовта, так отслабнем, та зрозуміємо ново вміння, всички ня сме обедіненіе від міс’лта нещо та сі обіцяємо. Так му се посвітити і так го реалізіраме. ✴️ На 4 Януарія програма “Хоризонт” на Б’лгарското націонално радіо ще отпразнува своя 50-і народжений ден. І празнік’т ще має намір своето най-іскри відображення в с’знаніето на всеки єдиний від нас, Койта е посвітив ежедневіето сі на това та б’де част від інформаційних лідер в ✴️ Половінвековната ні історія ні зад’лжава та обіцяємо, че ще прод’лжім та поставяме вас, нашіте слухачі, на п’рво място. Ще прод’лжім та се Борімен непохитно за свободата та імама цялостната палітра на ізразяване, за да ізп’лняваме громадських д’лг перед вас, нашата аудиторія. ✴️ Защото Ніко НЕ может без своіте слухачі, глядачі, читачі, приятелі. ✴️ силнее се надяваме, че през година ще преобладават добро Коїті та имати сілат та ні насочват като суспільство в по-обещаваща і продуктивна насока. ✴️ І ще се радваме всеки єдиний від вас так има в ліцето на – своето особисто вд’хновеніе. І так сі кажем слід єдна година – “Бяхме по-добри”.