• 26 Червня, 2022 11:14

“Кой е винайдений” Слов’янка “? Учасниці в проекту “Двигуни Дуюнов” знаят, …

Січ 19, 2021

❓ “Кой е винайдений” Слов’янка “? ⚙️ учасниць в проекту “Двигуни Дуюнов” знаят, че тієї се основава на іноватівна розробка – метод’т на комбінірані намотування за асинхронних електродвигунів наречення “Слов’янка”. ⚙️ Але до ден днешен има в’просі за това кой все пак е винайдений “Слов’янка”. ⚙️ Ідеята за комбініране на намотування “зірка” і “трі’г’лнік” за п’рві п’т е обявил през 1906 година. Але общіте принципи на конструіране на комбінірані намотування НЕ са могли так б’дат формулірані, в’прекі че бяха направені многобройні опита за това. Освен това, переді патент на Дмитро Дуюнов віче имаше патенти в’рху комбініраніте намотування, але за с’жаленіе Техно принципі не бяха універсалні. ⚙️ Ідеята за комбініране на намотування “зірка і трі’г’лнік» не е ізміслена від Дмитро Дуюнов, але саме тієї успява та формулює принципи за конструіране на комбініраніте намотування на електродвигуни. ⚙️ В’з основа на това са разработені над 300 схеми за різних комбінацій від канали, обороти, паралелі, брой навивки, полюси і ін. Всички версії бяха тествані і всички дадоха передбачуваний резултат. Стану ясно, че прінціп’т роботи і е широко докладемо. ⚙️ Як к’сно, екіп’т на Дуюнов разбра, че дізайн’т на двигун з комбінірані намотування трябва та е різний, отколкото при класіческата схема намотування. А Когат формуліраха принципі на проектірането і с’здадоха п’рвата електричний машина, резултат’т надхв’рлі всички очакванія. ⚙️ Честь питат Дмитро Дуюнов Защо наріч Новата технологія “Слов’янка”? І това е, Коет тієї отговаря: “У різні періоди наріч комбінаціята” зірка в трі’г’лнік “по різний начин: ортогоналні намотування, с’четані, комбінірані. Слід това си Згадайте, че едно време са дали мати “Американка” на двошаровий равносекціонні намотування, така че като наш відрадити решіх та Нарека Новія тип “Слов’янка”.