• 26 Травня, 2022 19:54

Чи можна укладати цивільно-правовий договір з неповнолітнім? Ставимо і …

Гру 10, 2020

Чи можна укладати цивільно-правовий договір з неповнолітнім? Ставимо ❤ і робимо закладку🔖 🔷Несовершеннолетніе у віці від 14 до 18 років здійснюють операції з ПИСЬМОВОЮ ЗГОДОЮ своїх законних представників – батьків, усиновителів або піклувальника. ▶ Угода, укладена таким неповнолітнім, дійсна також при її подальшому письмовому схвалення його батьками, усиновителями або піклувальником. ✅ЕТО ОЗНАЧАЄ, ЩО З 14 РОКІВ МОЖУТЬ САМ ПІДПИСУВАТИ ЗАЯВИ, ДОГОВОРИ І Т.П., А БАТЬКИ ПИСЬМОВО ДАЮТЬ ПОГОДЖУЄТЕСЬ (АБО ШЛЯХОМ СКЛАДАННЯ ОКРЕМОГО ДОКУМЕНТА, АБО ПРОСТАВЛЕННЯ ВІДМІТКИ на підписану ДИТИНОЮ ДОКУМЕНТІ) ♦ САМОСТІЙНО неповнолітні ВІД 14 ДО 18 РОКІВ вправі БЕЗ ЗГОДИ: 1) розпоряджатися своїми заробітком, стипендією та іншими доходами; 2) здійснювати права автора твору науки, літератури чи мистецтва, винаходи чи іншого охороняється законом результату своєї інтелектуальної діяльності; 3) вносити вклади в кредитні організації та розпоряджатися ними; 4) здійснювати дрібні побутові угоди; 5) здійснювати операції, спрямовані на безоплатне отримання вигоди, які не потребують нотаріального посвідчення або державної реєстрації; 6) здійснювати операції за розпорядженням засобами, наданими законним представником або за згодою останнього третьою особою для певної мети або для вільного розпорядження. ♦ За неповнолітніх, які не досягли віку 14 років (малолітніх), угоди роблять від їх імені їх ТІЛЬКИ батьки, усиновителі або опікуни. ✅Ісключеніе складають угоди, які малолітні вправі здійснювати самостійно: 1) дрібні побутові правочини; дрібна побутова угода – це угода, спрямована на задоволення особистих потреб, що відповідає віку неповнолітнього, незначна за сумою і, як правило, виконується в момент її здійснення 2) угоди, спрямовані на безоплатне отримання вигоди, які не потребують нотаріального посвідчення або державної реєстрації; 3) угоди з розпорядження засобами, наданими законним представником або за згодою останнього третьою особою для певної мети або для вільного розпорядження.