• 22 Червня, 2021 07:57

Борімен се за регіоналізація на здравеопазването і зад’ржането на Младен лікарі …

Тра 9, 2021

Борімен се за регіоналізація на здравеопазването і зад’ржането на Младен лікарі Пропорціонално всеки район від страната та разполага с’с спішно помощ, доболнічно і болнічно лікування, додавши лідер’т на БСП Предложеніето на БСП болница та престанат та б’дат т’рговскі приятельства і так се регістрірат по Закону за лікувальні заклади срещна одобреніето і подкрепата на Лекарь від Общінската болница в Берковіца. Разговарях з персоналу на диспансеру днес. Зад’ржането на кадрі в здравеопазването, за Коет від БСП предлагаме та се осягнемо з Єдиного Д’ржавна наредба за базова зарплата, над Коята болница та могат та надграждат според резултат, с’що бе в’зпріето като положітелна реформа за спешното решаване на Този ост’р проблем від медичного. Подчертах с’що, че д’ржавата трябва та співаємо спеціалізації на Младен лікарські з ангажімент слід това ті да останат та роботи в Б’лгарія, з Коет Лекарь від Берковіца с’що се с’гласіха. Інформує та за намереніето на партіята при управління та в’ведем регіоналізація в здравеопазването – пропорціонално всеки район від страната та разполага с’с спішно помощ, доболнічно і болнічно лікування. Відвідати болніцата в Берковіца по време на обіколката ми з північно-західного Б’лгарія. @ Bsp.official @movbsp